29. jul, 2022

Kisterommet i Donsegården.

Alle gårder pleide å ha en ferdig snekret kiste i tilfelle pluttselig død. Så også på Donsegården.

Rommet der kista ble oppbevart kalte man kisterommet.

Det var en mann som mista kona si. Han var lat og hadde ikke kiste ferdig. Da gikk han til naboen og spurte om han kunne få låne hans.

Mnja. Nei. Da kan det jo gå slik da hvis jeg ikke har kiste, at rett som jeg står der så ligger jeg der og da sitter jeg jo der da.