20. jul, 2022

Bildet taler for seg selv.

Info på gjeste-brygga i Sjøvegan.