4. jul, 2022

Utstillingen ARV

Når vi tenker på arv går tankene gjerne til hyggelige overraskelser fra rike arve-tanter eller hytter og hus som har vært i familien, men man arver også gjeld.

Bergarten kjennetegnes ved at det er en sammensmelting av menneskeskapte elementer som plast og naturskapte elementer som skjell og småstein. Denne nye bergarten er starten på en ny geologisk periode. Antropocen.

Kulturminner er "vår arv fra fortiden", men er det en arve-gjeld vi etterlater oss? Menneskelig påvirkning har endret naturen og en av de kulturminner fra vår tid vi etterlater oss er en ny bergart ved navn "plastiglomerate".

Utstillingen ARV i Bymuseet i Bodø søker å sette fokus på hvordan menneskenes levemåte påvirker natur og miljø.

Utstillingen er åpen til 31 august 2022