3. jul, 2022

Bodø.

Bodø. Nord-Norges første tettsted med bystatus. Dette for å stoppe monopolet Bergen hadde på eksport av saltvannsfisk fra de rike fiskefeltene nordpå.

27 mai 1940 ble Bodø lagt i grus. Sirenene hadde gått flere dager p.g.a. tyske overflyvninger på vei til kampene i Narvik, men denne dagen var det alvor. Heldigvis hadde de fleste innbyggerne flyktet byen så det var " bare " 15 stykker som omkom, men hele byen ble jevnet med jorden.

Det gikk smått med byutviklinga helt til 1865 da Bodø ble et Klondike. Ikke etter edle metaller, men da begynte de å få store fangster av havets sølv. Sild. Etter det vokste byen med handel og industri.

Etter krigen ble Bodø bygget opp til den moderne hyggelige byen den er i dag.