5. aug, 2021

Risøyrenna

I 2001 ble den utvidet og gjort dypere for å passe de nye hurtigruteskipene, men allerede i 2011 måtte slamprammene på jobb igjen. Da hadde skipene bare 20 cm vann under kjølen på laveste vannstand.

Risøyrenna er en kunstig kanal som forbinder Risøyhamn med storhavet. Kanalen er 4,8 km lang og ble først gravd ut av Richard With for å skape skipstrafikk til handelstedet hans, men ble utvidet i 1922. Det var et krav fra Hurtigruta dersom de skulle gå i gjennom Vesterålen.

GrandMa stikker bare 1,1 m dypt, men det er tvilsomt om vi hadde kommet fram uten kanal, for før den ble gravd ut kunne man ri over sundet på fjære sjø.