7. jun, 2021

To mysterier I Skudeneshavn

Det er to mysterier i Skudeneshavn. Det er sikkert flere, men to som jeg vet om.

Det ligger en merkelig stein i byen. I mange hundre år har byens befolkning vært sikre på at steinen har falt ned fra månen. Det mysteriet er løst. En geskjeftig geolog tok prøver av steinen analyserte den og fant at den er 800 millioner år gammel, og bergarten finnes bare i små mengder i området rundt Fredrikstad. Isen transporterte den hit for 10 000 år siden.

Nå kommer vi nettopp fra området rundt Fredrikstad og den turen er ikke bare bare. Monaryggen som er en morenerygg i Østfold viser jo at isen la igjen stein der, ikke transporterte den vestover. Det var det først mysteriet.

Mysterie nr. to.

I det trange sundet inn til byen ligger det flere store suplyskip. Alle ligger med baugen utover. Det må være klin umulig å bakke de digre båtene inn det trange sundet, og å snu i sundet stå også for meg som umulig.

Kanskje det er de som har falt ned fra månen.

Det var bare det.